link do bip


Sekretariat czynny w godzinach 7-15

(sprawy kadrowe)

 

Rejestracja czynna w godzinach 8-16

(przyjmowanie wniosków dotyczacych badań, terapii, konsultacji oraz wydawanie opinii i orzeczeń

 

 

 

 

 

 

 

 
Zapraszamy
na konsultacje
rodziców dzieci z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu
w dniu 10 kwietnia 2018 r.
w godzinach 14.00 – 16.00.

 

Konsultacje organizowane są w ramach
Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

 

Serdecznie zapraszamy

Zapraszamy
nauczycieli szkół ogólnodostępnych pracujących z uczniami z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu do wzięcia udziału
w Panelu Dyskusyjnym
nt. „Zaburzenia ze spektrum autyzmu

w praktyce szkolnej”,

który odbędzie się
17 kwietnia 2018 r.
o godzinie 16.00.

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń oraz wsparcie nauczycieli w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu.

Panel Dyskusyjny organizowany jest
w związku z obchodami
Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

Prosimy o potwierdzenie udziału drogą mailową na adres:
ppp1kalisz@interia.pl
bądź telefonicznie pod numerami
62 764-00-00, 62 760-00-10
do dnia 10 kwietnia br.

 

Serdecznie zapraszamy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że od dnia 1 września 2017 r. opiekę psychologiczno - pedagogiczną dla dzieci i uczniów z 11 gmin powiatu kaliskiego przejmuje Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opatówku.


 UWAGA


ZMIANA DANYCH ADRESOWYCH PORADNI:


dotychczasowa: ul. Hanki Sawickiej 3b zmienia brzmienie na: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b

 

podstawa prawna:

 

- Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 poz.744)

 

- Uchwała Nr XXXVIII/487/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza (Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2017 r. poz 4040).

 

 

 


W związku z długim terminem oczekiwania na terapię BFB wstrzymuje się przyjmowanie wniosków.