link do bip

Tygodniowy harmonogram pracy pracowników pedagogicznych  PPP Nr 1 w Kaliszu

w roku szkolnym  2017/2018

 

pracownik

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Czarcińska

  Anna

 

---

---

---

---

---

Fułek

  Justyna

 

8 - 14

13 - 17

10 - 14   P

7.30 - 10.30  

8 - 11   K

Gajoch

  Anna

 

8 - 11   K

9 - 12

13 - 18

8 - 13

13 - 17   P

Grzesiak

  Iwona

 

8 - 11   K

8 - 13

13.30 - 17.30

13.30 - 17.30   P

8 - 12

Hudzińska Anna

 

7 - 13

 

13 - 17   P

 

7 - 10

 

15 - 19

 

8 - 11   K

 

Karbowiak

  Małgorzata

 

14 - 17

8 - 13

13 - 17   P

8 - 13

 

 

8 - 11   K

Domżał

  Małgorzata

9 - 12   K

12.30 - 18

8 - 12.30

8 - 11

13 - 17   P

Lizut

  Joanna

 

17 - 20

 

13 - 17   D

8 - 13

8 - 13

8 - 11   K

Matlak-Duda

  Joanna

7.30 - 12.30

 

 

8 - 11   K

15 - 18

(gab. 1)

13 - 17   P

7.30 - 12.30

 

 

Murszewska

  Katarzyna

 

---

---

---

---

 

---

Muszyńska

  Matylda

 

8 - 11   K

15 - 18

7.30 - 12.30

13 - 17   D

7.30 - 12.30

Nowacka

  Irena

 

7.30 - 12.30

12.30 - 16.30  

P

15.15 - 18.45

7.30 - 10   K

7.30 - 12.30

Pakuła-Sobczak  

  Katarzyna

 

---

8 - 13

 

11 - 14

 

8 - 12   K

  12 - 14  

---

Rymarczuk

  Wiesława

 

16.30 - 19.30

8.30 - 13.30

8.30 - 13.30

13 - 17   P

8.30 - 11.30 
  K

Salamon

  Katarzyna

 

8 - 12   P

7.30 - 10.30

14 - 15

(gab. 5)

 

15 - 19

(gab. 1)

 

8 - 11   K

7.30 - 12.30

Sobocka

  Izabela

 

14 - 19

10 - 14   P

8 - 13

10.30 - 13.30

8 - 11   K

Śmiłowicz-Osińska

  Agata

 

---

---

---

---

 

 

---

Wasik

  Justyna

 

15 - 20

7.30 - 12.30

7.30 - 9.30

  K

9.30 - 12.30

  P

 

---

---

Wielkopolan  

  Alicja

 

8 - 14

 

11 - 15

14 - 15

(gab. adm.)

 

15 - 17

(gab. 5)

 

13 - 17   D

8 - 11   K

Witczak-Woźniak  

  Beata

 

13 - 18

7.30 - 12.30

8 - 11   K

13 - 17   P

10.30 - 13.30

Zduńczyk  

  Małgorzata

 

7.30 - 13.30

13 - 17   P

13 - 17

8 - 11

11 - 14   K

Asperski

  Jacek

 

8 - 12   P

13 - 18

8 - 10

8 - 12   K

8 - 13

Małecka  

  Magdalena

 

13 - 18

8 - 13

12 - 15

8 - 11   K

8 - 12   P

Moroz

  Jadwiga

 

8 - 13

12 - 17

10 - 12

8 - 12   P

8 - 12   K

Nagler

  Kinga

 

8 - 12   P

8 - 12   K

15 - 19

15 - 19 

15 - 19

               

 

 

Praca w terenie:

D   -   doradztwo zawodowe

K   -   konsultacje

P   -   pomoc psychologiczno - pedagogiczna

 

 


Wykaz placówek pozostających pod opieką PSYCHOLOGÓW

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu

2017/2018

 

Lp.

Imię i nazwisko pracownika Poradni

Przedszkola   w Kaliszu

SP

w Kaliszu

Szkoły ponadgim.

Inne formy pomocy

1.

mgr Żaneta KOWALSKA

 

   

II. Liceum

T. Kościuszki

wada słuchu

-interwencje kryzysowe

- terapia psychologiczna indywidualna

2.

mgr Anna CZARCIŃSKA

psycholog

 

Publiczne:

27 (Majków)

 

Szczęśliwa 13

SP24+ gim 9+ VII LO

IV. LO w Kaliszu

Z S Gastronomiczno - Hotelarskich

 

-Terapia psychologiczna indywidualna

3.

mgr Małgorzata KARBOWIAK

psycholog

 

Szkołą Muzyczna

 

Gim Edukator

 

 

ZS Ekonomicznych

-Badania zawodowe

 

- Terapia psychologiczna indywidualna

 

- Terapia pedagogiczna

4.

mgr Joanna

LIZUT

psycholog

 

Publiczne:

Sióstr Nazaretanek

SP7,

SP14

SP Sióstr Nazaretanek + Gim

 

­ -Terapia psychologiczna indywidualna

- doradztwo zawodowe

- sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli uczniów z zaburzeniami zachowania (Salamon, Lizut)

- interwencje kryzysowe

6.

mgr Matylda MUSZYŃSKA

psycholog

 

 

 

ZS specjalnych (SP19 + Gim 11)

 

SP3 + Gim 2 Ciasna

Z.S. ul. Wąska wraz z OHP

 

­ -Terapia psychologiczna indywidualna

- doradztwo zawodowe

- badania zawodowe

7.

mgr Irena NOWACKA

psycholog

 

SP 10 +Gim 7

I. LO

Cosinus+ Żak

-Terapia psychologiczna indywidualna / terapia rodzin

- Biofeedback

-Badania zawodowe

- interwencje kryzysowe

9.

mgr Katarzyna SALAMON

psycholog

 

 

SP1

SP9

Zespół Szkół Samochodowych,

-Terapia psychologiczna indywidualna

- socjoterapia (z J.Matlak)

- sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli uczniów z zaburzeniami zachowania (Salamon, Lizut)

10.

mgr Wiesława RYMARCZUK

psycholog

 

 

SP 15+ ple 21

SP 16+ gim 3

Niepubliczna Szkoła Specjalna „OLANKA”

 

(III LO)

 

 

wada wzroku

-Terapia psychologiczna indywidualna

-grupa wsparcia dla rodziców dzieci z Autyzm i Z. Aspergera

-interwencje kryzysowe

11.

mgr Agata ŚMIŁOWICZ-

OSIŃSKA

psycholog

 

 

Urlop macierzyński

-Terapia psychologiczna dzieci  z autyzmem i Zespołem Aspergera

Autyzm i Z. Apergera

12.

mgr Justyna

WASIK

psycholog

 

SP 17

Sp 18 + gim 10

 

 

-Terapia psychologiczna indywidualna

- terapia rodzin

- Biofeedback

13.

mgr Alicja WIELKOPOLAN

psycholog

Niepubliczne:

im. M. Konopnickiej

(ul. Ostrowska)

 

 

 

 

 

 

 

SP 12

Specjalny Ośrodek
Szkolno –

Wychowawczy Nr 1

 

-Terapia psychologiczna indywidualna

 

- zajęcia warsztatowe dla dzieci zdolnych

-doradztwo zawodowe

 

 

14.

mgr Małgorzata ZDUŃCZYK

psycholog

 

 

Niepubliczne:

Calineczka,

Jacka i Agatki,

Misia Uszatka,

Pluszowy Miś,

Sióstr Felicjanek,

Zielone Łąki,

 

Publiczne:

19” Razem”

z oddziałami  integracyjnymi

 

   

-Terapia psychologiczna indywidualna i  grupowa dla dzieci w wieku przedszkolnym

 

- warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

(z A. Gajoch) na terenie przedszkoli

 

Diagnoza dzieci w wieku 0-3 lat z (M. Krupińską)

 

 

 

Wykaz placówek pozostających pod opieką PEDAGOGÓW

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu

2017/2018

 

Lp.

Imię i nazwisko pracownika Poradni

Przedszkola w Kaliszu

SP

w Kaliszu

Gim. w Kaliszu

Szkoły

ponadgim.

Inne formy pomocy

1.

 

mgr Katarzyna Pakuła-

Sobczak

pedagog

Niepubliczne:

Pluszaki - Asnyka

 

Publiczne:

1

Niepubliczna szkoła dla Dzieci z Autyzmem „Akademia ucznia”

   

- autyzm i  Z. Aspergera

- grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem i Z. Aspergera

- interwencje kryzysowe

 

- obowiązki wicedyrektora

2.

mgr Justyna Fułek

pedagog

 

 

Bursztynowy Zamek

SP2+Gim 1

 

SP8

 

   

-terapia pedagogiczna indywidualna i grupowa

- mediacje

- interwencje kryzysowe

3.

mgr Anna Gajoch

pedagog

Niepubliczne: Niezapominajka

Warszawska

niepubliczne:

-Kolorowy Świat (Lubelska

SP21 + ple 22

 

 

SP, Gimnazjum i Tech MOW

 

-terapia pedagogiczna indywidualna i grupowa

- sieć współpracy i samokształcenia – n-le uczniów z SPE (Gajoch, Matlak- Duda, Hudzińska)

4.

mgr Iwona Grzesiak

pedagog

 

Publiczne:

-28cmentarna

-Kids academy

SP 13 + ple 4

 

 

V LO

 

-terapia pedagogiczna indywidualna i grupowa

- grupa wsparcia dla rodziców dzieci z nadpobudliwością i trudnościami wychowawczymi

(Sobocka, Grzesiak, Krupińska)

5.

 

mgr Anna Hudzińska

pedagog

 

Publiczne:

-20 (ul. Chełmska)

Niepubliczne: Radosne Przedszkole

SP 6

 

Liceum

św. Jana Bosko

wada wzroku

-terapia pedagogiczna indywidualna i grupowa

- sieć współpracy i samokształcenia – n-le uczniów z SPE (Gajoch, Matlak- Duda, Hudzińska)

6.

mgr Małgorzata DOMŻAŁ

pedagog

Publiczne:

Niepubliczne:

- Oleńka

- Buttrefly

- Stokrotka (ul. Korczak 17)

SP22+ ple 31

 

   

-terapia pedagogiczna indywidualna i grupowa

 

- grupa wsparcia dla rodziców dzieci z nadpobudliwością i trudnościami wychowawczymi

(Sobocka, Grzesiak, Krupińska)

- warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

(z M. Zduńczyk)

7.

 

mgr Joanna Matlak - Duda

pedagog

 

 

Sp4+gim polna

Zespól Szkół Techniczno –Elektronicznych (Częstochowska)

 

CKUiP

 

 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Słabo Słyszących i Niesłyszących

wada słuchu

-terapia pedagogiczna indywidualna i grupowa

- socjoterapia (z K. Salamon)

- sieć współpracy i samokształcenia – n-le uczniów z SPE (Gajoch, Matlak- Duda, Hudzińska)

9.

mgr Izabela SOBOCKA

pedagog

 

30 (ul. Legionów)

 

12(ul. Bankowa)

SP11

 

 

 

Zespół Szkół Ponadgim. Nr 2 (Rzemieślnicza)

-terapia pedagogiczna indywidualna i grupowa

 

- grupa wsparcia dla rodziców dzieci z nadpobudliwością i trudnościami wychowawczymi

(Sobocka, Grzesiak, Krupińska)

- interwencje kryzysowe

10.

 

mgr Beata WITCZAK-WOŹNIAK

pedagog

 

Publ . 18 (ul. Serbinowska 5a)

 

Niepubliczne

Bajka (ul. H. Sawickiej)

 

 

 

SP 23

Dom Dziecka Kalisz

SP Jagiellończyk

   

-terapia pedagogiczna indywidualna i grupowa

- terapia rodzin

 

 

 

 

Wykaz placówek pozostających pod opieką pracowników

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu 2017/2018 –

LOGOPEDZI: BADANIA ROZWOJU MOWY I TERAPIA LOGOPEDYCZNA


l.p.

Nazwisko i imię  pracownika Poradni

Przedszkola w Kaliszu

Szkoły podstawowe w Kaliszu

 

1.

mgr ASPERSKI Jacek

Niepubliczne:

ANP „Oleńka”,

Butterfly

Jacka i Agatki,

Misia Uszatka,

Pluszowy Miś

Stokrotka (ul. Korczak 17)

Publiczne:

18, 19, 22,27,28

8, 11,14,17,18,21

 

2.

mgr MAŁECKA Magdalena

Niepubliczne:

Bajka

Calineczka

Pluszaki

Publiczne:

1, 4, 12

12,13, 16,23,

SP Jagiellończyk( z oddziałem przedszkolnym)

Niepubliczna szkoła dla Dzieci z Autyzmem „Akademia ucznia”

Oddziały specjalne dla dzieci z autyzmem w SP 18 – konsultacje merytoryczne (do czasu powrotu mgr A. Śmiłowicz – Osińskiej)

 

3.

mgr MOROZ Jadwiga

Niepubliczne:

Bursztynowy Zamek,

Niezapominajka

Szczęśliwa 13,

Zielone Łąki

Radosne Przedszkole

Publiczne:

30,31

1,2, 4 (ul. Polna),7,22

 

4.

mgr NAGLER Kinga

Niepubliczne:

Kid’s Academy

im. M. Konopnickiej

S. Felicjanek

S. Nazaretanek

Kolorowy Świat (ul. Lubelska)

Publiczne:

9,20,21

3(ul. Ciasna), 6,9,10,15,

24 (przy gim 9)

S. Nazaretanek

 

 

 

Wykaz placówek pozostających pod opieką pracowników

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu

2017/2018 – WYBÓR SZKOŁY I ZAWODU


 

Lp.

Imię i nazwisko pracownika Poradni – zespół d.s. doradztwa edukacyjno - zawodowego

Zajęcia warsztatowe zawodowe i badania zawodowe: z pomocy psych. – ped.

 

Doradztwo zawodowe w klasach VII SP – (10 godzin na klasę)

1.

mgr Małgorzata KARBOWIAK

psycholog

 

Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne;

LO:I,II,III,IV,V,VII,

ZS Ekonomicznych,  ZS Wąska,

ZST-E, ZS Rzemieślnicza, ZSG-H,

ZS w Seminarium

 

 

2.

mgr Joanna LIZUT

psycholog, doradca zawodowy

 

MOW klas:1

Gim 9, klas: 7

Gim 4, klas: 3

 

SP 1- klas:2   4+6 godzin

SP 3 (ul. Ciasna) – klas:1

SP 6 – klas:2

SP 8- klas:3

SP 10-klas: 2

SP 11-klas: 2

SP 17-klas:5

SP 21-klas:1 

3.

 

 

mgr Katarzyna MURSZEWSKA

doradca zawodowy, pedagog

 

Urlop dla poratowania zdrowia

 

Zastępstwo 12 godzin

4.

mgr Matylda MUSZYŃSKA

psycholog, doradca zawodowy

Gim 3 klas : 4

Gim 2, klas 4

Gim EDUKATOR: klas:2

 

SP 4 (ul. Polna)- klas:1   4+6 godzin

SP 9- klas:2

SP 12-klas:2

SP 13-klas:1

SP 14 – klas 3

SP 15 – klas:1

SP 16 – klas:3

SP 22- klas:2

SP 23 – klas:1

SP 24 (przy gim 9) – klas:2

5.

mgr Irena NOWACKA

psycholog

 

 

Gim 1 klas :3

Gim 7 , klas :4

Gim 10: klas 6

Gim  S. Nazaretanek klas:2

 

 

6.

mgr Alicja WIELKOPOLAN

psycholog, doradca zawodowy

 

SP 2- klas : 2   4 godziny

SP 7 – klas 4

SP 18- klas:3

4 godziny