link do bip

1. Zgłoszenie do Poradni

 

2. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia/opinii o potrzebie wczesnego wspomagania

(dot. wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiazkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno - wychowawczych oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

 

3. Zaświadczenie lekarskie dot.wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

 

4. Zaświadczenie lekarskie dot. wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (kl."0")

 

5. Zaświadczenie lekarskie dot. wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

 

6. Zaświadczenie lekarskie dot. wydania orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

 

7. Zaświadczenie lekarskie dot. wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

8. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy

 

9. Opinia szkoły do wniosku o wydanie orzeczenia

 

10. Wniosek o wydanie kserokopii opinii

 

11. Wniosek o wydanie opinii po badaniach

 

12. Wniosek o wydanie informacji z badań

 

13. Druk opinii dla nauczyciela polonisty

 

14. Wniosek dyrektora szkoły

     (dot. ucznia ze specyficznymi trudnościami w nauce)

 

15. Ankieta dla klientów

 

16. Zaświadczenie lekarskie dot. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

  (dot. uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych)

 

17. Zaświadczenie lekarskie dot. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

  (dot. obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego)